Анотований каталог Педагогічна скарбниця - 2018 Друк
Написав Грищук В. С.   
Неділя, 12 травня 2019 15:03

 

Анотований каталог

дидактичних і методичних матеріалів педагогів Любомльського професійного ліцею

представлених на виставку «Педагогічна скарбниця - 2018»

Вид навчально-методичного видання

Прізвище автора, посада

Назва роботи

Анотація

МК викладачів природничо-математичних дисциплін

Методична розробка уроку фізики

Романюк М.І. викладач

Тема «Рівновага тіл»

Матеріал уроку в доступний спосіб формує в учнів цілісну картину взаємодії тіл та їх рівноваги у природі.

Виконання проблемного завдання перед вивченням нового матеріалу спонукає учнів до свідомого опрацювання теми уроку.

Завдяки мультимедійним флеш-анімаціям, учні мають можливість детально проаналізувати результати практичних завдань уроку, самостійно робити висновки та узагальнення, мають можливість пов’язати отримані знання з обраною професією.

Методична розробка може стати в нагоді викладачам фізики закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Методична розробка позаурочного заходу

Герман С.В.

викладач

Тема  «Фізика в нашому житті»

Тема заходу дуже актуальна, тому що фізика – це одна з природничих наук і знаємо ми про неї чи не знаємо, а вона постійно присутня в нашому житті.

Позаурочний захід розроблений з використанням ІКТ. Презентації мають наочну виразність, є прекрасним дидактичним та мотиваційним засобом, який сприяє формуванню стійкого інтересу до предмету.

В ході проведення позаурочного заходу використані задачі, які мають професійну спрямованість.

Рекомендована викладачам фізики закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Методична розробка

уроку

Скороход О.М.

викладач

Тема «Призма. Властивості призми»

Методична розробка демонструє, як можна провести узагальнюючий урок з теми «Призма»у формі квесту.

Математичний квест – це гра-подорож, під час якої командам пропонуються різні математичні завдання на кмітливість, деякі з них мають практичне спрямування, показують красу, практичність і доступність математики.

Ця ігрова форма проведення уроку забезпечує розвиток творчого мислення, активізацію навчальної діяльності.

Під час квесту учні мають можливість набути навичок колективної роботи.

Знадобиться викладачам математики ЗП(ПТ)О.

Методична розробка

уроку

Сильчук Б.І. викладач

Тема «Компютерна та Інтернет-залежність як актуальна проблема сучасності»

На уроці наголошується, що з появою комп’ютерних технологій людство вийшло на нову сходинку свого розвитку. Саме завдяки інформаційним технологіям є можливість виконати великий обсяг роботи за  менший проміжок часу, що підвищує ефективність професійної діяльності.

Але разом з тим акцентується увага на про проблемі комп’ютерної та інтернет-залежності у молодіжному середовищі.

Учнів  знайомлять з причинами появи, симптомами та наслідками комп’ютерної залежності. За допомогою цікавого анкетування на уроці виявляли рівень такої залежності.

Методична розробка уроку стане в нагоді викладачам інформатики та учням ЗП(ПТ)О.

Методична розробка

позаурочного

заходу

Зданевич О.Г.

викладач

Тема «Запрошуємо у подорож»

Тема заходу є досить актуальною, адже одним із завдань географії є формування освіченої, компетентної особистості.

Захід розроблений із використанням компютерних технологій. Презентації та відеоролики мають наочну виразність.

Методична розробка уроку стане в нагоді викладачам географії та учням ЗП(ПТ)О.

МК викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін

Методична розробка

позаурочного заходу

Литвинюк Т.Я.

викладач

Тема «Поетеса української сцени»

Тема методичної розробки пов’язана з краєзнавчим матеріалом – життєвим та творчим шляхом видатної української акторки театру і кіно Наталії Ужвій, уродженки м.Любомль. Поданий матеріал формує  в учнів почуття поваги і пошани до славетних людей рідного краю.

Захід розроблений з використання пошуково-дослідницького методу. Зібраний матеріал узагальнено як мультимедійну презентацію.

Рекомендовано викладачам української літератури.

Методична розробка

позаурочного заходу

Мохнюк О.П.

викладач

Тема «Start up: від ідеї до реалізації»

У методичній розробці містяться описи методик і технік стимулювання розвитку підприємливості серед учнівської молоді, активізації їх пізнавальної діяльності.

Завдання викладача економіки полягає не тільки в тому, щоб дати учневі теоретичні знання з основ економіки, а й показати як їх можна практично застосувати, навчити розуміти й аналізувати події, які відбуваються в економічному житті країни.

Захід сприяє формуванню аналітичного мислення, різноманітних компетенцій.

Рекомендовано викладачам економіки ЗП(ПТ)О.

Методичні рекомендації

Шайдуліна С.М.

викладач

Формування соціальних компетенцій учнів на уроках історії

Методичні рекомендації по формуванню соціальних компетентностей учнів на уроках історії наведені на основі багаторічного досвіду викладача.

Особливо актуальним постає це питання в Україні сьогодні, бо в умовах соціальної нестабільності молодь стає акумулятором певних суспільних рухів, активним учасником, а часто й заручником політичних інцидентів.

Наводяться шляхи соціалізації особистості, використання сучасних форм та методів роботи на уроці, впровадження новітніх педагогічних технологій.

Рекомендації стануть у нагоді викладачам історії ЗП(ПТ)О.

Методична розробка

позаурочного заходу

Козир О.О.

викладач

Тема «Література і книги в цікавих фактах»

Дана  розробка позаурочного заходу побудована у формі усного журналу, який складається з восьми сторінок: «Історія перших книг», «Найкращі бібліотеки світу», «Цікаві факти про книги», «Книги-рекордсмени», «Знайома і незнайома книга», «Пам’ятники героям літературних творів», «Інтелектуальна».

Захід створений з метою викликати інтерес в учнів до книги – джерела мудрості, розкрити її цікавий та захоплюючий світ, пробуджувати інтерес

та бажання читати, пізнавати навколишній світ, виховувати шанобливе ставлення до книг.

Позаурочний захід супроводжується відеоперзентацією.

Розробка рекомендована викладачам зарубіжної літератури для проведення позаурочних заходів.

Міні-словник

Голян О.І.

викладач

Говоримо англійською

У словнику містяться основні  терміни професійного змісту професій кравець та офіціант, бармен на англійській мові. Термін супроводжується малюнком і перекладом, що дає змогу швидше і якісніше засвоїти навчальну лексику.

Наводиться  перелік лексичного мінімуму, який необхідно знати учням по завершенні курсу навчання.

Рекомендований учням ЗП(ПТ)О, які навчаються професії кравець, офіціант, бармен та викладачам англійської мови цих закладів.

МК ПП ресторанного господарства та легкої промисловості

Сценарій позаурочного заходу

Симчук О.В.

майстер в\н

Тема. Хвала рукам, що творять диво

Дана розробка створена на основі  досвіду майстра в/н з проведення позаурочних заходів професійного спрямування. Цікаве використання елементів відомих телевізійних кулінарних шоу для формування стійкого інтересу до професії.

Розрахована на майстрів в/н ЗП(ПТ)О професії кухар.

Сценарій позаурочного заходу

Романюк Н.І.

майстер в/н

Тема. Кухарська справа не ремесло, а мистецтво

Сценарій даного заходу містить в собі елементи проектної діяльності, ділові та дидактичні ігри, легенди, ремейки на  відомі українські пісні, огляд пам’ятників відомим українським стравам, цікаві конкурси практичного спрямування.

З метою заглиблення у професію пропонується розв’язання проблемних ситуацій.

Запропонована розробка забезпечує можливість оволодіння професійними уміннями і навичками, формує професійний інтерес у позаурочній діяльності.

Розрахована на майстрів в/н ЗП(ПТ)О професії кухар.

Методична розробка уроку в/н з використанням ППЗ

Кратюк Т.В.

викладач

Тема «Технологія приготування тіста та виробів з нього».

Дана методична розробка  розглядає один з варіантів проведення уроку формування та засвоєння знань  по темі «Технологія приготування дріжджового тіста та виробів з нього» з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства».

В  роботі представлена методика проведення уроку  професійно – теоретичної підготовки  з використанням програмно – педагогічних засобів навчання.

Дана тема уроку займає чільне місце при вивченні теми програми «Технологія приготування тіста та виробів з нього». Це не перший урок цієї теми і тому учні, маючи певний багаж знань, готові до виконання випереджаючих завдань, участі у дидактичній грі, можуть формувати висновки, робити узагальнення.

Матеріали методичної розробки є актуальними, містять цікаву та корисну інформацію для  її практичної реалізації у навчальному процесі, розраховані на  учнів закладів П(ПТ)О, педагогічних працівників, для самоосвіти та підвищення кваліфікації.

Навчальний посібник

Світящук Т.П.

майстер в/н

Збірник тестів з професійно-практичної підготовки кухар ІІІ-ІVрозряду

У даному посібнику представлені тести з усіх розділів предмету «Технологія приготування їжі», застосування яких дозволяє за короткий проміжок часу перевірити рівень навчальних досягнень учнів з кожного розділу.

Оцінювання учнів за допомогою тестових завдань – важливий засіб зв’язку теорії з практикою, який дає змогу закріпити теоретичні знання з питань технології приготування страв, сприяє формуванню самостійності, ефективно формує пізнавальні інтереси.

Рекомендовано викладачам спецдисциплін, майстрам в/н, учням ЗПТНЗ  професії кухар.

Методичні рекомендації

Хомич С.Ф. майстер в/н

Виконання завдань пробної кваліфікаційної роботи професії офіціант, бармен

На уроках виробничого навчання у спеціалізованих майстернях та кабінетах навчають як правильно сервірувати стіл, прийому і виконанню замовлень, проведенню розрахунків, приготуванню страв та напоїв, дотриманню санітарно–гігієнічних правил, вимог до інвентарю та посуду.   Знайомляться з усіма видами сучасного посуду, скла, основного та допоміжного приладдя, отримують навички культури спілкування зі споживачами  усіх типів характеру, навчаються вирішувати виробничі проблемні ситуації.

І тому так важливо на пробній кваліфікаційній  роботі оцінити рівень компетенцій майбутнього офіціанта, бармена – вміння зустріти відвідувачів, прийняти і виконати замовлення тощо.

В даній роботі надаються методичні рекомендації по виконанню завдань пробної кваліфікаційної роботи для професії офіціант, бармен ІVрозряд. Наводяться різні варіанти завдань.

Розглядаються варіанти вирішення завдань – нестандартні ситуації, пропозиції до вибору замовлення, вишуканість подачі.

Рекомендації можуть стати в нагоді учням ЗП (ПТ)О професії офіціант, бармен.

Методична розробка уроку в/н

Самолюк Н.В. майстер в/н

Тема «Обробка пілочок та спинки жіночого жакета»

Матеріал методичної розробки – зміст уроку виробничого навчання з теми «Обробка пілочок та спинки жіночого жакета».

З метою ефективного засвоєння матеріалу використано ІКТ- мультимедійний супровід уроку, використання відеофрагменів «Обробка рельєфних швів», «Обробка накладної кишені». Це сприяє підвищенню пізнавальної активності учнів, полегшує розуміння і сприйняття технологічних операцій, формує інтерес до обраної професії.

Рекомендовано для викладачів спецдисциплін, майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О професії кравець

Методична розробка уроку в/н

Кущук Л.М.

майстер в/н

Тема «Обробка низу рукава пришивною манжетою»

Дана методична розробка показує можливості використання ІКТ, а саме – мультимедійні засоби на уроці. Показ слайдів відкриває широкі можливості для демонстрації дидактичного матеріалу. Учні засвоюють більший об’єм сучасної  інформації, цікавої, різноманітної і все за короткий проміжок часу.

Для підготовки проведення уроку використано метод випереджаючого завдання - історія розвитку рукава, манжети. Під час уроку використовувалися дидактичні ігри – бліц-опитування, вікторина, розв’язування кросворду, ділова гра – конкурс фахової майстерності.

Рекомендована для майстрів в/н ЗП(ПТ)О професії кравець.

Методичні рекомендації

Хропот Г.С.

майстер в/н

Формування професійних компетенцій засобами позаурочних заходів

Сьогодні важливо володіти критичним і творчим мисленням, бути  компетентним спеціалістом, закоханим у свою професію. Сформувати професійні знання, вміння і навички, оптимально поєднати теоретичну і практичну складові, інтегруючи їх, дозволяє використання інноваційних педагогічних технологій при проведенні різноманітних позаурочних заходів професійного спрямування.

Дані методичні рекомендації наведені з огляду на важливе питання – формування професійних компетенцій кравця і містять сценарії кращих позаурочних заходів з досвіду роботи майстра в/н, які створювалися разом з учнями як інформаційний проект і сприяють формуванню стійкого інтересу до професії і, зрештою, формують професійні компетенції на основі розвитку творчих здібностей учнів.

Можуть стати в нагоді майстрам в/н професії кравець ЗП(ПТ)О.

МК ПП будівельних професій

Методична розробка уроку в/н

Левчук О.О. майстер в/н

Тема. Збирання виробу із виготовлених заготовок

З досвіду роботи наводиться дана розробка уроку       в/н професія столяр.

На уроці використовувалася презентація учнівського дослідження – «Які вікна найкращі ?». Були створені  умови для розвитку критичного мислення учнів, їх самореалізації та самоствердження. Саме на цьому базуються сучасні технології навчання.

Розробка може стати в нагоді майстрам в/н ЗП(ПТ)О з професії столяр, верстатник деревообробних верстатів.

Методична розробка уроку в/н

Борсук П.В. майстер в/н

Тема. Опрядження поверхонь декоративними штукатурками

Методична розробка уроку в/н з професії штукатур містить різноманітний допоміжний матеріал – види фактур, поетапне нанесення штукатурного розчину, вимоги до якості оштукатурених поверхонь, методи контролю, інструменти та пристосування для даного виду робіт, інструкційно-технологічні картки з процесу виконання декоративної штукатурки.

Рекомендована майстрам в/н ЗП(ПТ)О професії штукатур

Методична розробка уроку в/н

Тарасевич В.М.

майстер в/н

Тема. Пофарбування поверхонь водоемульсійними фарбами

Це розробка уроку-гри, який вигідно відрізняється від інших методів навчання тим, що дозволяє учням бути причетним до теми уроку, дає їм можливість як би прожити деякий час у ролі якогось представника їхньої професії, спробувати свої сили у конкретних виробничих ситуаціях.

Представлено, який навчальний матеріал доцільно викладати за допомогою навчальної гри, як поєднати гру з іншими методами навчання , які є в плані уроку.

У розробці використані сучасні засоби і методи підготовки до виробничої діяльності, активного навчання, проектування реальності, створення відповідного психологічного клімату на уроці.

Матеріал стане в нагоді майстрам в/н ЗП(ПТ)О професії маляр, штукатур.

Методична розробка уроку в/н

Методичні розробки уроків в/н

Романюк В.М., майстер в/н

Гарах П.П.,

майстер в/н

Тема. Свердління отвору різного діаметру та глибини по розмітці і по шаблону

Тема програми «Облицювальні роботи»

Методична розробка уроку в/н розкриває зміст і суть послідовності свердління отвору різного діаметру та глибини по розмітці і по шаблону

Наведено план уроку з елементами ділової гри, інструкційно-технологічні картки, які доповнені ілюстративним матеріалом, загальні вимоги безпечних умов праці.

Методична розробка призначена для надання теоретичної і практичної допомоги та рекомендована майстрам в/н ЗП(ПТ)О професії столяр, верстатник деревообробних верстатів.

У роботі представленні різні типи і форми проведення уроків із зазначеної теми. Цікаві форми проведення вступного інструктажу, використання різного типу дидактичного матеріалу – естафетні картки, інструкційно-технологічні картки, картки-інформатори, тести самоконтролю, інструкційні вказівки до підготовки та вкладання облицювальних плиток.

Матеріал стане в нагоді майстрам в/н ЗП(ПТ)О професії штукатур, лицювальник плиточник

Методична розробка підсумкового уроку в/н

Хропот Н.Ф.,

майстер в/н

Тема. Звичайні штукатурки.

В розробці уроку ділової гри з виробничого навчання представлені різні форми проведення дидактичних ігор, конкурсів, які можна проводити під час вступного інструктажу, а саме – для актуалізації опорних знань: «Фахова майстерність», «Розминка», «Будь уважний», «Показуха», «Фотозагадка», «Технологічний бій», «Відгадай загадку», «Чорна скринька», «Блеф-тур».

Матеріал стане в нагоді майстрам в/н ЗП(ПТ)О професії маляр, штукатур.

Методична розробка уроку технології малярних робіт

Карпухіна Н.В..

викладач

Тема. Використання законів кольорознавства при пофарбуванні поверхонь

Методична розробка уроку розкриває суть використання законів кольорознавства при пофарбуванні поверхонь.

Наведено план уроку з використанням елементів інтерактивних, проектних  технологій, методів навчання ділової гри, карток-інформаторів, карток- завдань, ілюстративного та іншого дидактичного матеріалу.

Розробка може бути використана на уроках теоретичного навчання з технології малярних робіт з професії маляр 4-го розряду.

Рекомендована викладачам ЗП(ПТ)О спец предметів з професії маляр.

Методична розробка уроку креслення

Демчук В.М., викладач

Тема. Перерізи. Призначення та позначення їх на кресленнях.

Розробка уроку розкриває суть поняття «перерізи», призначення та позначення їх на кресленнях.

Наведений план уроку з використанням презентації, карток-інформаторів, карток-завдань, які доповнені ілюстративним матеріалом.

Розробка призначена для надання теоретичної і практичної  допомоги викладачам предмету «Будівельне креслення» ЗП(ПТ)О.

МК класних керівників, кураторів, вихователів, викладачів фізичної культури, захисту

фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни»

Методичні рекомендації

Доротюк Т.Р.

викладач

Проведення уроків з модуля «Баскетбол»

Методичні рекомендації з проведення уроків фізичної культури з модуля «Баскетбол» дають детальний опис всіх видів техніки цієї гри (із супроводом малюнками) – техніка гри, техніка нападу, техніка володіння м’ячем, передача м’яча, кидки м’яча у кошик, техніка захисту.

Розглядається тактика гри в баскетбол, в тому числі – Streetball.

Наводяться конспекти уроків з даного модуля.

Методичні рекомендації розраховані на викладачів фізичної культури, а також для самостійних занять з оволодіння технікою гри в баскетбол, так як дана робота містить схематичні малюнки вищезгаданої техніки.

Розробка

сценарію спортивно-пізнавального свята

Горун В.П.,

Доротюк Т.Р.

викладачі

Тема «Козацькому роду нема переводу»

Сценарій проведеного заходу сприяє залученню учнів до занять спортом, навчає володіти життєво важливими руховими навичками та уміннями, виховує сміливість, силу волі, витривалість, підвищує інтерес до уроків фізичної культури.

Розробка з даної теми виховує  у молодого покоління патріотичні почуття, ознайомлює учнів з народними звичаями та традиціями рідного краю.

Формує громадянські компетенції, допомагає процесу соціалізації особистості.

Рекомендована викладачам фізичної культури. класним керівника, вихователям, кураторам груп ЗП(ПТ)О для виховної роботи.

 

 

Останнє оновлення на Неділя, 12 травня 2019 15:13