forex trading logo

Пошук

Педрада 2020 PDF Друк
Написав Дутко В. М.   
Вівторок, 17 березня 2020 00:00

Порядок денний.

1. Організація правовиховної роботи у ліцеї.

доповідає:Мохнюк О. П.

2. Стан викладання та  професійно-практичної підготовки столярів будівельних; верстатників деревообробних верстатів.

доповідають: Романюк М. І.

Ткачук С. А.

3. Розгляд особових справ учнів.

доповідає:Мохнюк О. П.

Організація правовиховної роботи у ліцеї.

Правовиховна та правоосвітня робота в ліцеї регулюється такими нормативно-правовими документами, як Конституція України, Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту» Комплексна програма профілактики злочинності у Волинській області, статутом ліцею та іншими документами.

Система правової та правоосвітньої роботи в ліцеї складається з двох основних напрямків діяльності:

· профілактика правопорушень;

· правовиховна і правоосвітня робота.

Щорічно складається план роботи ліцею з профілактики правопорушень на кожен місяць відповідно до актуальних проблем превентивного виховання учнів.

Двічі на рік (а також в разі потреби ) поновлюються дані соціального паспорту груп, ліцею, зокрема, списки учнів, які потребують особливої педагогічної уваги, знаходяться на внутріліцейному обліку, на обліку в відділі кримінальної поліції Любомльського РВ УМВС України Волинській області, соціально-неспроможних сімей.

На внутрішньоліцейному обліку станом на 17 березня 2020 р. знаходиться 14 учнів. На обліку в ВП ГУНП - 5 учнів (Бицюк Роман(22 гр.), Байкевич Денис (11 гр.), Лукашук Богдан (31 гр.), Савлук Богдан (23 гр.), Пєршина Анна (35 гр.)

За всіма учнями, які знаходяться на внутрішньоліцейному обліку, закріплено педагогів-наставників з числа майстрів в/н або класних керівників, які ведуть записи спостережень у журналі з виховної роботи, облік відвідування занять, облік індивідуальної роботи з такими учнями, спільно з практичним психологом вивчають умови їх проживання та виховання в сім’ї, надають в разі потреби психологічну підтримку, співпрацюють з батькам.

Рада безперервної профілактики правопорушень та злочинів працює за окремим планом, вирішує актуальні проблеми превентивного виховання учнів, розглядає факти конкретних правопорушень, вирішує питання постановки на внутрішньоліцейний облік учнів з девіантною поведінкою, співпрацює з батьками, проводить індивідуальну роботу з важковиховуваними учнями та їх сім'ями. На засіданнях Ради розглядаються, також, питані відвідування учнями занять, аналіз зайнятості учнів з девіантною поведінкою у роботі гуртків, про роботу педагогів-наставників з важковиховуваними учнями, про організацію та проведення тижня правової освіти та превентивного виховання, результативність проведених заходів

Ще одним аспектом роботи ліцею з профілактики правопорушень є контроль стану відвідування учнями занять. Пропуски уроків щоденно фіксуються в спеціальному журналі, який ведуть старости груп. Питання відвідування учнями ліцею розглядаються на нарадах при директорі, стипендіальній комісії, фіксуються в підсумкових наказах «Про підсумки виховної роботи за I семестр, II семестр, рік». Інформація про учнів, які без поважних причин не відвідують ліцей, повідомляється ССД, ВП ГУНП, головам сільських рад. Так, станом на 17.03. дирекція ліцею підготувала 12 звернень у відповідні органи щодо залучення окремих учнів до навчання. (Пєршина Анна (35 гр.)- звернень) Виховання свідомої дисципліни учнів у ліцеї, в значній мірі, залежить від належним чином організованої роботи учнівського самоврядування. У нашому навчальному закладі діє учнівська республіка, яку очолює Президент-Дячук Юлія (13 гр.), та Рада міністрів, яка складається з лідерів груп . Це добровільне об'єднання учнів, мета - якого сформувати в учнів почуття господаря групи, ліцею, вміння співпрацювати на принципах партнерства та демократизму.

Не можна не враховувати у правовій освіті роль батьків та сімейного виховання. Моральні цінності, які панують в сім'ї відображаються на майбутньому житті молодої людини. На жаль, ми не можемо сказати, що керуємось принципом єдності ліцейного і сімейного виховання та координуємо спільні дії. Батьків наших учнів(особливо проблемних) важко «докликатися» в ліцей, стикаєшся з цілковитим ігноруванням інтересів дитини та байдужістю щодо їх проблем. Можливо, надто мякі санкції правоохоронних органів призводять до нівелювання питання про відповідальність батьків за виховання своїх дітей.

Правоосвітня та правовиховна робота здійснюється через - проведення тижнів, ( а в 2019-2020 н.р - Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства») правової освіти та превентивного виховання

В рамках цьогорічної акції були проведені зустрічі з дільничним інспектором, інспектором ювенальної превенції Любомльського ВП ГУНП, начальником ССД, з інспекторами «Центру пробації», начальником відділу ДРАЦС, тренінги «Стоп булінг», «За вільний світ без рабства» , загальноліцейний урок права з нагоди відзначення Міжнародного дня прав людини. Крім тижня правових знань, традиційно, в третю середу кожного місяця – проводиться засідань Ради безперервної профілактики правопорушень і злочинів.

На належному рівні ведеться гурткова робота: в ліцеї ефективно працюють гуртки: вокальний ансамбль «Перевесло» та «Мистецтво художнього слова», спортивні секції. На жаль, учні з девіантною поведінкою не проявляють інтерес до занять в позаурочний час.

У І семестрі практичним психологом ліцею Пархонюк І.А. було проведено профілактичний захід з елементами тренінгу «Стоп-Булінг», обстежено житлово-побутові умови учнів групи №22, проведено індивідуальні бесіди з учнями з девіантною поведінкою. З 21 січня в ліцеї працює практичним психологом Карпук Ю.Я., яка провела індивідуальні бесіди з учнями, які знаходяться на обліку у ВП ГУНП.(в тому числі і з тими, які скоїли кримінальні правопорушення у 2020 році). Були проведені групові заняття в групах №17 «Суїцид», «Вихід із кризових ситуацій за допомогою арт-терапії», №35- «Кризові ситуації та шляхи виходу. Самодопомога в тяжких моментах».

Проте, не зважаючи на усі вищеперераховані заходи, 20 січня ц.р. учні ІІ курсу - Савлук Богдан (23 гр.), ІІІ - Лукашук Богдан (31 гр.) скоїли кримінальне правопорушення(крадіжку).

Для педагога ПТНЗ проблема девіантної поведінки доповнюється проблемою підліткового віку, коли "важкими" за різними ознаками можна назвати майже кожного учня.

Недоліками правовиховної роботи ліцею на сучасному етапі є превалювання в її змісті питань кримінального права, надання переваги вивченню прав особистості, недостатня увага до вивчення обов'язків, особистої відповідальності людини за свою поведінку. Відсутнє обґрунтування справедливості правових норм, розкриття змісту моральних засад, відповідно до яких формулюються правові заборони, обмеження. Відчутним є розрив між змістом правових норм і конкретною поведінкою учнів. На жаль, відсутні і моральні принципи у сучасної молоді (коли раніше можна було навчати на біографіях відомих людей, особистим прикладом окремих осіб, то зараз йде повне нівелювання моральних принципів, які нав’язуються ЗМІ (президентські вибори, відсутність програм інтелектуального змісту (примітивний гумор, екстрасенси та «чорні» новини). Усе це, плюс недоліки сімейного виховання, негативно відображається на несформованій дитячій психіці.

Суспільство в нас так влаштоване, що, реагує на протиправну поведінку, коли вже злочин скоєно. Тоді “шукаються крайні”, виясняється хто ж більше винен : навчальний заклад чи батьки, викладачі чи майстри? (Подання з поліції від 5.03.2020р.) !!! За сучасних умов постає проблема сімей з активною аморальною спрямованістю. Поглиблення кризи сімей з низьким виховним потенціалом відбувається інтенсивно, цьому сприяє їх матеріальне розшарування.

Метою діяльності педагогічних працівників є об'єднання зусиль спільно з правоохоронними органами для вирішення питання активізації правового виховання та попередження правопорушень учнів, створення обстановки нетерпеливості до порушень дисципліни, пияцтва, куріння, наркоманії та інших негативних проявів з метою виховного впливу на порушників та їх батьків.

 

Проект рішення педагогічної ради

1.   Стан правовиховної роботи в ліцеї вважати задовільним.

2.    Проводити правовиховну роботу з батьками учнів, які порушують правила проживання в гуртожитку.

Постійно                                                    Вихователі

3.    Заслухати на черговому засіданні  ради безперервної профілактики класних керівників та майстрів в/н груп №23, 31 про проведену правовиховну роботу в групі.

Травень Романюк Н.І., Тарасевич В.М., Борсук П.В.

4.    Обстежити житлово-побутові умови учнів з девіантною поведінкою,    скласти відповідні акти.

Квітень-червень                                                          Класні керівники, майстри в/н

5. Коменданту гуртожитку посилити контроль за пропускним режимом в гуртожитку.

Постійно                                                            Дячишин В.І.

6.    Практичному психологу:

-     Вести картки психолого-педагогічних спостережень учнів, схильних до правопорушень, проводити індивідуальні співбесіди з важковиховуваними       учнями.

Постійно

-   Проводити діагностичну роботу по виявленню учнів з девіантною    поведінкою та проводити з ними корекційну роботу.

Постійно.

 

2. Стан викладання та  професійно-практичної підготовки столярів будівельних; верстатників деревообробних верстатів.

Згідно плану роботи педагогічної ради питання стану викладання та професійно-практичної підготовки за професією столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів вивчалося з початку поточного навчального року.

Згідно ліцензії МОНУ АЕ №527911 виданої 16.01.2015р. в ліцеї здійснюється підготовка робітників з професії столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів  на базі базової  середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти. Термін навчання 3 роки, рівень кваліфікації випускників столяр будівельний 4 розряд, верстатник деревообробних верстатів 3 розряд.

На даний час навчається за названою професією група учнів у кількості 18 осіб. Професійну підготовку здійснюють:  викладач (Карпухіна Н.В.) та  майстри виробничого навчання (Демчук В.М., Левчук О.О.) які мають відповідний рівень фахової освіти.

У ході вивчення проаналізовано стан комплексного методичного забезпечення навчальних предметів, професійно-практичної підготовки з професії, відвідано ряд уроків, позаурочних заходів, здійснено перевірку стану проходження учнями виробничої практики. Професійно-теоретична, професійно-практична підготовка в групі проводяться відповідно до робочих навчальних програм, поурочно-тематичного планування, переліків навчально-виробничих робіт, які складаються на кожен семестр. У переліках навчально-виробничих робіт, поурочно-тематичних планах передбачені обов’язкові види контролю навчальних досягнень учнів: тематичні контрольні роботи, лабораторно-практичні, пробні кваліфікаційні роботи на окремих етапах навчання.

Для проведення уроків виробничого навчання в ліцеї обладнано  навчально-виробничі майстерні ручної  та механічної обробки деревини. В майстерні  ручної обробки деревини обладнано 18 робочих місць для відпрацювання вправ по обробці деревини ручним деревообробним інструментом, механізованим інструментом, виконання столярних з’єднань,

складання та опорядження столярно-будівельних виробів середньої складності  та 8 робочих місць в майстерні  механічної обробки деревини для відпрацювання вправ по виготовленню столярно-будівельних виробів на деревообробних верстатах. На видному місці розміщені куточок по охороні праці, комплект інструментів для ручної   обробки деревини, стенди з видами шипових з’єднань, зразками сучасних оздоблювальних матеріалів,  фрезерованих деталей, натуральні зразки столярних виробів (дверей, вікон), кваліфікаційні характеристики професій столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів. Стенди потребують оновлення.

Теоретичну  підготовку здійснює, в основному,  Карпухіна Н.В. Викладач досконало володіє змістом навчальних предметів, інноваційними методиками  навчання, багато уваги приділяє зміцненню КМЗ предметів. Під її керівництвом   обладнано кабінет спецпредметів столярів у якому розміщені стенди: “Інструмент для ручної обробки деревини”, “Зразки сучасних лакофарбових матеріалів для дерева торгової маки VIDARON”,  “Вади деревини”, “Види скла”. Викладачем розроблені власні міні-посібники для учнів “На допомогу столяру”, “Вікна нового покоління”, “Електрифікований інструмент”. Під керівництвом викладача учнями виготовлені робочі планшети “Вади деревини”, “Види деревини”, “Металічні вироби”, “Гідроізоляційні матеріали”.  Викладач, майстри в/н приділяють значну увагу роботі з обдарованими учнями, які традиційно займають призові місця на обласних олімпіадах професійно-теоретичних дисциплін та конкурсах професійної майстерності серед учнів ПТНЗ.

Стан забезпечення професії документацією, літературою, засобами навчання відображено в паспортах КМЗ професії. КМЗ професії в цілому становить 86% (в т.ч. професійно-теоретичної підготовки 81%, професійно-практичної підготовки 92%). Забезпеченість  літературою - 80%, засобами навчання (інструментом, пристосуванням)- 82% Дидактичні засоби навчання розроблені, в основному, на всі теми навчальної програми з професії. В тематичних папках зосереджені інструкційні картки, картки контролю знань, тести, завдання для контрольних робіт. Проте окремі матеріали потребують доопрацювання, розмноження до необхідної кількості екземплярів. Для повного виконання навчальних програм у власних майстернях не вистачає шпоностругального, шліфувального верстатів.

Майстри в/н відповідально ставляться до формування в учнів професійних умінь і навичок, спрямовують роботу на усвідомлення ними своїх дій, рухів, вчать їх самостійно мислити. На уроках в/н   демонструють техніку і послідовність виконання операцій, акцентуючи увагу на дотриманні вимог до якості роботи, безпеки праці, організації робочого місця, Володіють комп’ютерною технікою, впроваджують інформаційно-комп’ютерні технології в навчальний процес.

Професійно-практична підготовка учнів проводиться у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції (виготовлення столярних виробів для потреб ліцею, на замовлення ПТНЗ), проведенням ремонтних робіт у навчальному корпусі,  учнівському гуртожитку по заміні вікон, дверей. Таким чином замінено вхідні двері приміщень І та ІІ поверхів навчального корпусу, житлових кімнат,  інших приміщень в учнівському гуртожитку, проведено заміну вікон навчального корпусу, та, частково, в учнівському гуртожитку.

Виробничу практику з професії учні проходять на підприємствах                м. Любомль, Любомльського, Шацького районів області згідно укладених  договорів та, з дозволу управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА, на базі ліцею. В наявності поіменні накази про вихід учнів на практику, витяги з наказів підприємств про надання робочих місць учням для проходження практики, щоденники обліку робіт, заповнені учнями. Детальні програми виробничої практики, в основному, погоджені із замовниками робітничих кадрів і передбачають роботи з використанням сучасних  технологій, нового обладнання, інструментів.

Майстри в/н, викладач працюють над підвищенням свого фахового рівня: систематично проходять курси підвищення кваліфікації, стажування на виробництві, займаються самоосвітою, приймають участь в різних конкурсах, заходах. Однак майстру в/н Демчуку В.М. необхідно пройти стажування на виробництві найближчим часом. Викладач спецдисциплін Карпухіна Н.В. посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі “Профтехосвіта на зламі століть” у номінації  “Професія, що обрана тобою”, нагороджена дипломом за участь в обласному конкурсі на кращий інноваційний урок у системі ПТО (2015р.), дипломом ІІІ ступеня на обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів “Творчі сходинки Волині” за методичні рекомендації “Мотивація навчання як спосібпідвищення інтересу до професії” (2017р.).

За підсумками державної кваліфікаційної атестації  2019р. за професією столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів  77% випускників отримали дипломи, решта 23% -свідоцтва кваліфікованого робітника. Державна кваліфікаційна атестація показала, що  навчальні досягнення випускників, в основному на достатньому рівні (41%), високий рівень у 18%, середній – 18% від загальної кількості учнів у групі. У поточному навчальному році за підсумками проміжної кваліфікаційної атестації з професії  столяр будівельний 3 розряд, 61% учнів показали навчальні досягнення середнього рівня, достатнього рівня 28%,  високого – 6%, неатестовано – 5%. Тобто,  рівень навчальних досягнень учнів теперішньої навчальної групи нижчий, ніж у випускників 2019р.

В цілому рівень навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового забезпечення, навчальні досягнення учнів свідчать, що стан викладання та професійно-практична підготовка за професією столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів  в ліцеї є задовільними.

Проект рішення педради

1. Стан викладання та професійно-практичної підготовки столярів будівельних, верстатників деревообробних верстатів вважати задовільним.

2. Майстру в/н Демчуку В.М. пройти стажування на виробництві до 01.06.2020р.

3. Оновити стенди в майстерні ручної обробки деревини.

До 01.07.2020р.                            Зав.майстернею

4. Посилити індивідуальну роботу з педагогічно-запущеними учнями.

Постійно                                    Викладачі, майстри в/н.

 

 

Прохання до членів педради висловити свої зауваження  та пропозиції на сайті ліцею у Розділі: Книга відгуків.

 

 


 

Останнє оновлення на Понеділок, 23 березня 2020 16:58
 

Коментарі 

 
0 #3 Герман Сергій Васильович 19.03.2020 11:34
Згідний
Цитувати
 
 
0 #2 Світящук Тетяна Петрівна 19.03.2020 09:59
З проектами рішення педагогічної ради згідна. Світящук Т.П.
Цитувати
 
 
0 #1 Світящук Тетяна Петрівна 19.03.2020 09:56
Так.
Цитувати
 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Вхід користувачівЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ditypolice@mvs.gov.uaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профорієнтаційний термінал Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області

Офіційний сайт Шацького благочиння Володимир-Волинської єпархії

Paradise Hosting Ukraine

Система Orphus
.