forex trading logo

Пошук

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти PDF Друк
Новини ліцею - Новини ліцею
Написав Адміністрація   
Середа, 05 січня 2022 14:15

Розглянуто і схвалено

на засіданні педради ліцею

Протокол №17 від 10.12.2021р.

Голова педради ______________

Затверджую

Директор ліцею

Дутко В.М.

«___»______________2021р.

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

у Любомльському професійному ліцеї

І. Загальні положення

Під внутрішньою системою забезпечення якості освіти у закладі професійної (професійно-технічної) освіти (далі П(ПТ)О) розуміється сукупність умов, процедур і заходів, що забезпечують ефективність освітніх і управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість результатів освітнього процесу, формування ключових і професійних компетентностей здобувачів освіти, сприяють всебічному розвитку їх особистості.

Стратегія забезпечення якості освіти — гарантувати якість професійної (професійно-технічної) освіти та формувати довіру суспільства до закладів П(ПТ)0.

Стратегія  ґрунтується на принципах:

- партнерства у розвитку, навчанні здобувачів освіти та професійній взаємодії;

- недискримінації, запобігання та протидії булінгу (цькуванню);

- академічної доброчесності під час навчання та викладання;

- прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу П(ПТ)0;

- сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;

- справедливого та об’єктивного оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, а також професійної діяльності педагогічних працівників;

- сприяння здобувачам освіти у формуванні та реалізації їхніх індивідуальних освітніх траєкторій;

- забезпечення академічної свободи педагогічних працівників.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Любомльському професійному ліцеї (далі-Положення) розроблене на підставі:

Закону України «Про освіту»  (стаття 41. Система забезпечення якості освіти);

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги;

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів;

наказу Міністерства освіти і науки України від 06.05.2021 № 509  «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти  для здобувачів освіти за такими напрямками:

-   освітнє середовище;

-   система оцінювання здобувачів освіти;

-   система педагогічної діяльності педагогічних працівників;

-   система управлінської діяльності.

Положення погоджується педагогічною радою, яка має право вносити в нього зміни та доповнення і затверджується керівником закладу.

ІІ. Компоненти внутрішньої системи забезпечення якості освіти в навчальному закладі

політика та процедура забезпечення якості освіти;

критерії, правила і процедури оцінювання освітнього середовища (Додаток 1,  п 1);

критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти (Додаток 1, п 2);

критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників (Додаток 1, п 3);

критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників (Додаток 1, п 4);

механізми реалізації політики та процедури забезпечення якості освіти.

Політика та процедури забезпечення якості освіти

Політика та процедура забезпечення якості освіти передбачають здійснення таких мір і заходів:

- удосконалення планування освітньої діяльності;

- підвищення якості знань здобувачів освіти;

- посилення кадрового потенціалу закладу освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;

- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

- забезпечення публічності інформації про діяльність закладу;

- створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти.

Основними напрямками політики із забезпечення якості освітньої діяльності в закладі освіти є:

-  освітнє середовище;

-  система оцінювання здобувачів освіти;

-  система педагогічної діяльності педагогічних працівників;

-  управлінські процеси закладу освіти.

Механізми реалізації політики та процедури забезпечення якості освіти

Політика та процедура забезпечення якості освіти реалізуються шляхом  самооцінювання освітніх і управлінських процесів у навчальному закладі на основі якого приймаються (за необхідності) управлінські рішення, спрямовані, в кінцевому результаті,  на покращення якості освіти.

Самооцінювання передбачає:

- збір та аналіз інформації;

- узагальнення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів в закладі;

- обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання.

Для проведення самооцінювання використовуються методи збору інформації:

- опитування учасників освітнього процесу (анкетування, індивідуальне інтерв’ю, фокус-групове дослідження);

- спостереження (за освітнім середовищем, проведенням навчальних занять тощо);

- вивчення документації закладу.

За результатами самооцінювання  визначаються рівні якості освітніх та управлінських процесів:

перший (високий), другий (достатній), третій (вимагає покращення), четвертий (низький).

Рівень якості освітньої і управлінської діяльності  визначається за напрямами:

-  освітнє середовище;

-  система оцінювання здобувачів освіти;

-  система педагогічної діяльності педагогічних працівників;

- система управлінської діяльності.

Самооцінювання може здійснюватись відповідно до моделей:

- щорічне комплексне самооцінювання (за напрямами, що визначені в Критеріях оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу- Додаток 1);

- щорічне самооцінювання за певними напрямами освітньої діяльності, а також періодичне комплексне самооцінювання перед щорічним звітуванням керівника закладу;

Для оцінювання виконання (вимірювання) вимог/правил слугують:

- критерії (підстави для оцінювання);

- індикатори (показники, що відображають стан об’єктів спостереження, їх якісні або кількісні характеристики);

- методи збору відповідної інформації, яка підлягає аналізу та оцінюванню.

Відповідальним за проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів є керівник закладу  або відповідальна особа, призначена керівником закладу. Для проведення самоаналізу створюється робоча група, до складу якої залучаються батьки здобувачів освіти та представники органів самоврядування.

Завантажити документ (Див. документ).

Останнє оновлення на Середа, 05 січня 2022 15:02
 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Вхід користувачівЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ditypolice@mvs.gov.uaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профорієнтаційний термінал Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області

Офіційний сайт Шацького благочиння Володимир-Волинської єпархії

Paradise Hosting Ukraine

Система Orphus
.