forex trading logo

Пошук

Науково-методична конференція PDF Друк
Написав Грищук В.С.   
Середа, 17 квітня 2019 10:22

16 квітня відбулася науково – методична конференція   «Фахове зростання педагогів та формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника і соціально зрілої особистості у сучасному освітньому просторі».

Відповідно до Перспективного плану реалізації  науково-методичної проблеми  ліцею «Фахове зростання педагогів та формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника і соціально зрілої особистості у сучасному освітньому просторі» та на виконання Плану роботи ліцею на 2018-2019н.р., з метою узагальнення  та систематизації досвіду роботи педагогічного  колективу ліцею з впровадження у практику роботи сучасних виробничих технологій, досягнень педагогічної науки, передового досвіду, створення належних умови для професійного зростання педагогів та підведення підсумків роботи над методичною проблемою ліцею була проведена  науково – методична конференція   «Фахове зростання педагогів та формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника і соціально зрілої особистості у сучасному освітньому просторі».

Програма конференції

«Фаховий ріст педагогів та формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника і соціально зрілої особистості у сучасному освітньому просторі»

1. Загальні підсумки роботи над ліцейною науково-методичною проблемою «Фаховий ріст педагогів та формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника і соціально зрілої особистості у сучасному освітньому просторі». Досягнення, проблеми.

Грищук В.С., методист ліцею

2. Представлення результатів опрацювання науково-методичних проблем  членами МК.

Голови МК

3. Формування компетентностей майбутнього кваліфікованого робітника ресторанного сервісу

Кратюк Т.В., викладач спецдисциплін

4. Творчі роботи як засіб розвитку професійних та творчих здібностей учнів.

Карпухіна Н.В., викладач спецдисциплін

5. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках української словесності

Литвинюк Т.Я., викладач укр.. мови та літератури

6. Шляхи формування соціально зрілої особистості

Шайдуліна С.М., викладач історії

7. Вплив сучасних  методів та технологій викладання іноземної мови на соціалізацію особистості.

Голян О.І., викладач іноземної мови

8. Професійна компетентність викладача – запорука компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу.

Грищук В.С., методист ліцею

9. Аналіз  анкетування  для визначення наступної науково-методичної проблеми МК, ліцею.

Грищук В.С., методист ліцею

10. Прийняття резолюції  конференції.

11. Огляд матеріалів, представлених на виставку «Творчі знахідки педагогів ліцею»

Виступ методиста ліцею Грищук В.С.

Загальні підсумки роботи

над ліцейною науково-методичною проблемою «Фаховий ріст педагогів та формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника і соціально зрілої особистості у сучасному освітньому просторі». Досягнення, проблеми.

Ось і пробігли 5 років опрацювання методичної проблеми.

І рік був роком ознайомлення із ознаками терміну «освітній простір» та його особливостями.

Важливою особливістю є його інноваційність – до такого висновку прийшли члени нашого педколективу на педагогічних читаннях 2015року.

Запам’ятався уривок із книги «Шок від майбутнього», яка принесла відомому  американському  філософу Олвіну Тоффлеру світове визнання  «Технології завтрашнього дня потребують не мільйони поверхово обізнаних людей, готових працювати в унісон на безкінечних монотонних роботах, але людей, котрі можуть приймати критичні рішення, знаходити свій шлях у новому оточенні, достатньо швидко встановлювати нові стосунки у реальності, що швидко змінюється».

І тому завданням педпрацівників на цьому етапі опрацювання методичної проблеми стало створення мотиваційного поля успішного навчання та виховання, спрямованого на плекання компетентної, конкурентноздатної особистості, яка вміє творчо вирішувати реальні життєві проблеми, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

З іншими пріоритетними цінностями сучасного освітнього простору знайомилися наші педагоги на навчально-практичному семінарі, який діяв протягом року.

Разом з тим існує  проблема взаємозв’язку інноватики і традицій у сучасному освітньому процесі. Цю проблему піднімав у своєму виступі на педчитаннях Челяда Сергій Андрійович. На цю тему було проведено педагогічний лекторій.

Круглий стіл:

·         Основні парадигми сучасного освітнього простору

Ще з однією рисою освітнього простору знайомилися ми на педраді, а саме – інформаційністю.

Адже освітній простір сьогодні – це простір  інформаційного суспільства. Потрібно підготувати учня до швидкого сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати. Наявність знань та вмінь з інформаційних технологій стає базовою вимогою для випускника ЗП(ПТ)О. Молода людина, яка не володіє сучасними ІКТ, буде неминуче відкинута за межі сучасного інформаційного суспільства. Це питання актуальне, тому що сьогодні в традиційну схему «вчитель – учень – підручник» введена нова ланка – комп'ютер. Всі ми пройшли курси за програмами «Інтел. Навчання для майбутнього». Але слід зазначити, що ІКТ-компетентним педагогом вважають не  того, у якого є різні посвідчення про відповідну ІКТ-підготовку, а в кого є наявні знання, вміння і, головне, бажання  втілювати їх у педагогічну діяльність.

І на цій же педраді прийнято рішення - поширювати досвід роботи педагогічного колективу з застосування ІКТ-технологій шляхом публікацій в фахових виданнях та на освітніх порталах. В тому році ми мали ряд публікацій. У фаховий журнал «Шкільний світ»  були надіслано  розробки уроків - Литвинюк Т.Я. та Скороход О.М., Кратюк Т.В., Карпухіної Н.В., якіи були нагороджені дипломами та грамотами. Сертифікат за свою роботу «Відкритий урок: за і проти», розміщену на методичному порталі, отримала методист Грищук В.С.  Відмічені роботи Литвинюк Т.Я. та Карпухіної Н.В., представлені на виставку «Творчі сходинки педагогів Волині» за змістовні напрацювання з впровадження сучасних інноваційних педагогічних, виробничих та інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Значний внесок  Скороход О.М. у створенні інформаційно-дослідницького проекту з математики на тему «Фантазії природи і людини», який був представлений на обласний конкурс і зайняв там ІІ місце.

Але було і рішення створити ППЗ (один від кожної МК). Консультант     Челяда С.А. І ось тільки у цьому навчальному році в обласному конкурсі на кращу методичну розробку уроку із професійно-теоретичної підготовки з використанням програмно-педагогічних засобів навчання з професії кухар заявила про себе Кратюк Т.В., зайнявши ІІ місце. Програмне забезпечення було створено викладачем інформатики Сильчуком Б.І.

Чекаємо на участь наших педпрацівників у конкурсі  веб-сайтів, авторських навчальних програм.

З іншими пріоритетними цінностями сучасного освітнього простору знайомилися наші педагоги на навчально-практичному семінарі, який діяв протягом року. Засідав круглий стіл «Основні парадигми сучасного освітнього простору».

Оформлений довідково-інформаційний куточок з проблемної теми, складений  перелік рекомендованих джерел  з проблеми.

Наступний рік опрацювання методичної проблеми -  Фаховий ріст педагога як запорука успішності учнів.

Робота над проблемою була спрямована на

- розвиток ініціативи  і творчості кожного педагога на впровадження в практику нових прогресивних ідей, технологій навчання і виховання, досягнень сучасної педагогічної науки .

- активізацію діяльності викладачів і майстрів виробничого навчання з   визначення особистого вектора фахового зростання і просування в цьому напрямку.

Були проведені засідання МК з елементами тренінгу «Формування іміджу сучасного педагога».

Організована робота загальноліцейного  постійно діючого навчально-практичного  семінару «Фахове зростання педагога».

Проведена ділова гра з членами МК «Портрет професіонала».

Головам МК було запропоновано скласти алгоритм професійного росту, за яким їхні колеги підвищують свою педагогічну майстерність і представити результат на засіданні педагогічної ради з питання «Фаховий ріст педагога як запорука успішності учнів».

Педраді передувало також  анкетування для визначення орієнтованості педагогів на навчально-дисциплінарну чи особистісну модель взаємодії з учнями.  Результат показав, що  82% колективу орієнтуються на навчально-дисциплінарну  модель взаємодії з учнями, і тільки 18%  - на особистісну модель взаємодії. Висновок: у нас недостатньо створено умов для саморозвитку вихованців.  А тому подано до проекту рішення включити  питання вивчення технологій особистісно орієнтованого навчання та виховання у роботу МК.

Вектор фахового зростання має вказувати на компетентність. На відміну від терміну "кваліфікація", «компетентність» включає, крім суто професійних знань і умінь, що характеризують кваліфікацію, такі якості, як ініціатива, співробітництво, здатність до роботи в групі, комунікативні здібності, уміння вчитися, оцінювати, логічно мислити, відбирати і використовувати інформацію. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються у щоденній  педагогічній  праці.

Проведено педчитання з визначеної проблеми – «Вектор фахового росту педагога».

Педрада «Роль професійної майстерності педагогів щодо здійснення процесу соціалізації особистості та підготовки кваліфікованого робітника» стала цікавим майданчиком для розгляду  граней професійної майстерності. Дискутували з питання - чи правда, що учителем треба народитися?

На думку психологів, спілкування між людьми на дві третини є невербальним і лише третя частина інформації доходить до нас шляхом вербальної (словесної) комунікації.

І тому  разом з психологом Іриною Анатоліївною було створено «Порадник невербального спілкування».

Проводився з головами МК тренінг спілкування «Партнерство».

Заслуговує на увагу робота майстер-класу викладача Кратюк Т.В. «Співпраця на уроці». Це важливе питання стало темою наступної педагогічної ради. В підготовці до засідання  брали участь голови МК,  викладачі, які досліджували питання  конфліктів між педагогами  та учнями, проведено та проаналізовано анкети викладачів та учнів. Відбулася ділова розмова, обмін досвідом.

Дійшли висновку, що працю справжнього педагога живить віра в людину. Він повинен бути оптимістом, глибоко вірити в силу й можливості дітей, бачити насамперед усе краще, що їм притаманне, “проектувати хороше” (А.Макаренко).

На виконання рішення педради було складено “Методичний порадник”  з питання: Навчальна співпраця.

З головами МК проведено методичний практикум «Педагогічна техніка – невід’ємна складова педагогічної майстерності вчителя».

В рамках роботи МК працював педагогічний лекторій: «Професійні компетентності педагога».

Відвідувалися уроки, позакласні заходи з метою дослідження впливу професійної компетенції педагогів  на формування компетентного випускника ліцею.

Останні 3 роки ми працювали над єдиною методичною проблемою

«Формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника і соціально зрілої особистості в сучасному освітньому просторі».

Напевне у звіті голів МК саме ця складова буде найбільше  висвітлена, оскільки вона має чітку практичну спрямованість. Це:

·         пошук шляхів підвищення конурентноспроможності випускників ліцею;

·         використання сучасних підходів до формування професійних компетенцій учнів;

·         створення інноваційного навчального середовища;

·         здійснення  аналізу наявних ресурсів щодо впливу на стан соціалізації, визначення напрямків введення інноваційних змін;

·         використання інноваційних засоби соціалізації учнівської молоді, які впливають на ефективність формування соціальних компетентностей, необхідних для входження в соціум.

Проводилося діагностичне дослідження:

  • Оцінка освітнього середовища, яка впливає на процеси соціалізації учнів в ліцеї.
  • Анкетування з метою проведення соціометрії, визначення коефіцієнта групової згуртованості.

Результати дослідження представлені на педраді при обговорені питання  «Соціалізація учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

На жаль, у практиці роботи навчальних закладів, і нашого в тому числі,  процес навчити жити щасливо і успішно  має характер другорядності, поступившись першочерговістю процесу навчання предмету, професії. Як результат, більшість випускників  мають слабко сформовані життєві компетенції, нерозвинуті соціальні здібності, через що важко адаптуються до сучасних суспільно-економічних умов, не здатні до самореалізації в соціумі, проявляють схильність до асоціальної поведінки.

Дійшли згоди, що жоден учень не повинен стати ізгоєм у цій маленькій клітинці соціуму, якою є люба наша навчальна група. Соціалізувати дитину – це насамперед навчити її жити в злагоді із собою та навколишнім світом. Мудрий педагог В. Сухомлинський говорив: “ Моє заповітне бажання – передати  життєву мудрість, яку називають умінням жити.”

Цим займається на своїх уроках Шайдуліна С.М. Слухаючи  її уроки, а це просто – двері в її кабінет,  відкриті, чуєш як іде процес  засвоєння майбутнім робітниками правових знань, формуються  вміння працювати з соціально-правовою інформацією та брати участь у творчих групах із соціально-правової діяльності (рольові ігри, вирішення  проблемних юридичних ситуацій тощо) .

Не менше для соціалізації учнів робить на уроках зарубіжної л-ри Козир О.О. У цьому процесі велику роль відіграють проблемні питання, які змушують розмірковувати не тільки над навчальним матеріалом, а й над загальнолюдськими цінностями, формують високодуховну особистість, її життєву компетентність.

Перспективними для формування соціальної свідомості учнів Голян Олена Іванівна бачить колективні форми роботи на уроці. Вони не тільки збільшують активний час діяльності учнів, але й знижують стан тривожності, допомагають подолати боязнь помилок, формують в учнів  почуття відповідальності за результати роботи.

На уроках Литвинюк Т.Я також велику увагу надає розвитку соціально зрілої особистості, зокрема, виробленню в учнів вміння проектувати своє майбутнє на основі ситуацій, розглянутих в літературних творах.

Соціалізація учнів ліцею відбувається на всіх уроках, а не тільки на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін, Так,  під час професійної підготовки дуже  важливо озброїти наших майбутніх кваліфікованих робітників такими знаннями, вміннями та навичками, щоб вони  були здатними до самостійного й відповідального прийняття професійних рішень, ефективного розв’язання типових і нетипових проблем та завдань, постійного професійного самовдосконалення. Щоб знайшли свою соціальну нішу у суспільстві, не розчарувалися у самостійному житті, знайшли застосування  своїй молодечій енергії.

Виконуючи рішення цієї педради, бібліотекар Козир О.О. створила інформаційний банк літератури  для учнів з питання «Я і соціум», класні керівники складали соціально-психологічну характеристику  міжособистісних стосунків у групі і керувалися нею у своїй роботі.

Цікавими були педагогічні читання «Як ми готуємо молодь до самостійного життя».

На засіданні педагогічної ради розглядалося питання «Роль мого предмету у професійному становленні учнів». Зверталися до слів видатного педагога Я.А.Коменського «Все, що знаходиться у взаємному зв’язку, повинно викладатися у такому ж зв’язку», які набули ще більшої значущості сьогодні – в час бурхливого розвитку науки і виробництва, коли наука стає безпосередньою продуктивною силою.

З прикрістю  констатували недостатню наукову обґрунтованість як самих засобів професійної спрямованості з/о підготовки, так і методики їх застосування в навчальному процесі. Ця невідповідність призводить до того, що найбільш досвідчені педагоги здійснюють спроби власними силами наблизити викладання предмета до професійної підготовки учнів. Вони складають завдання з виробничим змістом (Скороход О.М., Клекоцюк Т.П., Романюк М.І., Литвинюк Т.Я., Голян О.І.) але, на жаль, ця кропітка праця не завжди призводить до бажаного ефекту. Причина такого явища полягає у недостатній компетентності викладачів загальноосвітніх предметів у питаннях професійно-технічного змісту навчання.   Щоб покращити стан справ, проводилися методичні мости між викладачами МК природничо-математичного циклу і членами МК будівельних професій. Черга за МК ресторанного господарства та легкої промисловості.

Не проводяться бінарні уроки, їх ще називають інтегрованими. Була спроба викладач – майстер в/н (Хмелюк Н.В. –Гарах П,П. і ще раніше – Кратюк Т.В. – Трохимук С.А.). Але такі уроки можуть проводити викладачі загально-технічних чи спеціальних предметів спільно з викладачами математики, фізики, хімії, біології тощо. За моєї пам’яті це був урок фізики (Челяда С.А.) і матеріалознавства (Головенець Г.П.)

Взяли участь у семінарі, який проходив в рамках проекту «Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону» при сприянні ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» Романюк Н.І., Симчук О.В., Ткачук С.А., Демчук В.М., Левчук О.О.,    Самолюк Н.В.,  Гарах П.П.

Вагомий внесок у престиж ліцею внесла викладач економіки Мохнюк О.П., яка з командою учнів працювала над проектом «Активна молодь на ринку праці..»  і ця команда стала фіналістом Міжрегіонального конкурсу «Юніор бізнесу - 2017» і одержала відповідний сертифікат

На обласному конкурсі з патріотичного виховання була відмічена робота Литвинюк Т.Я. «Формування мовленнєвої культури», а відеофільм на конкурсі «Захисники Вітчизни у моїй родині», де режисером, сценаристом, організатором  і просто натхненником була Шайдуліна С.М. зайняв   І місце.

Проведено круглий стіл «Забезпечення успішної самореалізації та закріплення навичок соціалізації учнів» за участі класних керівників та психолога.

Рік по тому відбулася педрада з питання «Про діяльність педагогічного колективу щодо стимулювання позитивного ставлення до учіння, розвитку інтересу до навчання»

Педпрацівники нашого ліцею наполегливо працюють над  стимулюванням позитивного ставлення до учіння, розвитку інтересу в учнів до навчання. Відвідані уроки показують, що для цього  використовують сучасні  методи на навчання, в тому числі -  методи самостійної навчальної роботи. Також використовують ІКТ, які підвищують інтерес учнів до досліджуваних питань. Все це є надзвичайно цінними у створенні позитивних мотивів навчання.

Наші члени педколективу важливу роль відводять методам емоційного стимулювання учнів. Для цього у  процесі навчання створюють ситуації емоційно-моральних переживань. Так, вивчаючи творчість письменників української та зарубіжної літератури, наші викладачі  добирають такий зміст матеріалу, приклади і факти, так їх розкривають, що викликають в учнів почуття співпереживання, гордості, інші емоції.

Одним із прийомів емоційного мотивування навчання є створення ситуації захопленості, тобто введення до навчального процесу захопливих прикладів, дослідів, парадоксальних фактів на уроках Клекоцюк Т.П., Романюка М.І., Зданевич О.Г.

Часто наші викладачі Мохнюк О.П., Козир О.О., Романюк М.І., Клекоцюк Т.П. та всі, без винятку, майстри в/н організовують на уроках навчальні дискусії. Звичайно, учні не завжди висловлюють кінцеве рішення про істинність тієї чи іншої точки зору, але в них виникає інтерес до глибшого вивчення цих питань. Як метод мотивації всі, без винятку, наші педпрацівники використовують аналіз життєвих ситуацій. Цей метод безпосередньо мотивує навчання шляхом тісного зв’язку з життям, майбутньою професією.

За рішенням педради були розроблені  рекомендації щодо розвитку інтересу учнів до  навчальної діяльності.

Відбувся навчально-методичний семінар з теми «Прийоми зміцнення в учнів переконання про цінність освіти у професійному і особистісному становленні».

На завершальному етапі опрацювання методичної проблеми робота була спрямована:

· на розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації проблемного питання;

· вдосконалення навчально – матеріальної  бази ліцею з метою реалізації методичної проблеми (це і комп’ютери, і Інтернет, і нові станки, швейні машини, електроінструменти, різні пристосування для кухарів, барменів);

·         пошук шляхів підвищення конурентноспроможності випускників ліцею у сучасних умовах;

·         використання сучасних підходів до формування професійних компетенцій учнів;

·         підвищення  професійної майстерності педагогів щодо здійснення процесу соціалізації особистості;

·         втілення  соціалізуючої  спрямованості педагогічних інновацій;

· організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної методичної проблеми

В методкабінеті створено належний інформаційно-довідковий банк з визначеної проблеми,  в рамках МК  розглядалося питання про стан опрацювання проблеми, організоване взаємовідвідування уроків з методичною метою, яка співзвучна методичній проблемі.

На належний рівень поставлена самоосвіта  педагогічних працівників. Вона набула індивідуально-особистісних орієнтирів. Педагоги самостійно обирають тему педагогічного до­слідження, керуючись прагненням подолати невирішені проблеми або вдосконалити сильні сторо­ни викладання. Самоосвіта стала дієвим інструментом підвищення компетентності педагогічних працівників.

Серед форм роботи, що сприяли успішній реалізації методичної теми  виділялася школа педагогічної майстерності викладача Литвинюк Т.Я.  «Роль пошуково-дослідницької роботи  учнів у формуванні соціально зрілої особистості», майстер-клас викладача спецпредметів  Кратюк Т.В. «Формування професійних  компетентностей   кваліфікованого робітника».

Відбувалася популяризація кращого досвіду роботи над методичною проблемою через бюлетень МК (двічі на рік), інформація розміщувалася на сайті ліцею.

На протязі останніх років до педчитань організовувалися «Ярмарки педагогічних знахідок», анотований каталог яких розміщувався на сайті ліцею. Ось і зараз на протязі кількох днів ви будете мати можливість ознайомлюватися із цими доробками, а потім через анотований каталог, знайти власника матеріалів і мати можливість запозичити  цей досвід проведення уроку, п/у заходу, створення електронних посібників, дидактичного матеріалу.

Сьогодні відбудеться презентація творчих звітів методичних комісій про наслідки роботи над методичною проблемою.

За трохи часу буде зроблено опис досвіду роботи  ліцею над єдиною методичною проблемою,  оформленого  у вигляді методичного збірника та спільно із головами МК будуть вироблені методичні рекомендації.

На основі анкетування педпрацівників  визначимо наступну науково-методичну проблему ліцею. Успіхів вам у її опрацюванні!

Звіт голів МК про результати опрацювання науково-методичної проблеми членами МК.


Презентація Кратюк Т.Т., голови МК ПП ресторанного господарства та легкої промисловості.

Презентація Карпухіної Н.В., голови МК ПП будівельних професій.

Презентація Голян О.І., голови МК класних керівників, вихователів, викладачів фізичної культури та предмету Захист Вітчизни.


Презентація Скороход О.М., голови МК викладачів дисциплін природничо-математичного циклу.

Презентація Литвинюк Т.Я., голови МК викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу.

З  виступами  педпрацівників, заявлених у програмі конференції, можна ознайомитися у методичному кабінеті ліцею.

Резолюція науково-методичної конференції

Любомльського професійного ліцею

Схвалити роботу педагогічного колективу Любомльського професійного ліцею над методичною проблемою «Фаховий ріст педагогів та формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника і соціально зрілої особистості у сучасному освітньому просторі».

2.      Продовжувати впровадження у практику методичної роботи систему заходів з підвищення професійних компетенцій викладачів та майстрів в/н.

3.      Сприяти оновленню змісту П(ПТ)О, впроваджувати модульно-компетентнісний підхід у навчанні .

Завершити роботу над ліцейною науково-методичною проблемою «Фаховий ріст педагогів та формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника і соціально зрілої особистості у сучасному освітньому просторі».

5.      Методисту ліцею Грищук В.С.:

-   узагальнити матеріали конференції і підготувати  збірник матеріалів «Фаховий ріст педагогів та формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника і соціально зрілої особистості у сучасному освітньому просторі»;

-     підготувати методичні рекомендації з досвіду реалізації методичної проблеми педагогічними працівниками ліцею;

-   сприяти впровадженню у практику роботи педпрацівників ліцею передового досвіду із формування фахових компетенцій педагогів, професійних компетенцій учнів, сціалізуючої спрямованості педагогічних інновацій.

На основі діагностичних досліджень визначити методичну проблему ліцею «Реалізація компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу » на період 2019 – 2024р.р.

Завершилася конференція оглядом матеріалів, представлених на виставку «Творчі знахідки педагогів ліцею» (дивитися анотований каталог).


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останнє оновлення на Середа, 17 квітня 2019 15:45
 

Вхід користувачівЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ditypolice@mvs.gov.uaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профорієнтаційний термінал Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області

Офіційний сайт Шацького благочиння Володимир-Волинської єпархії

Paradise Hosting Ukraine

Система Orphus
.