forex trading logo

Пошук

Підсумки методичної роботи за ІІ півріччя 2018-2019н.р. PDF Друк
Написав Грищук В. С.   
Середа, 24 липня 2019 11:36

 

Наказ №

Підсумки методичної роботи  за  ІІ півріччя 2018-2019н.р.

Педагогічний колектив працював над завершенням роботи над ліцейною науково-методичною проблемою «Фаховий ріст педагогів та формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника і соціально зрілої особистості у сучасному освітньому просторі».

На завершальному етапі опрацювання методичної проблеми робота була спрямована:

· на розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації проблемного питання;

· вдосконалення навчально – матеріальної  бази ліцею з метою реалізації методичної проблеми (це і комп’ютери, і Інтернет, і нові станки, швейні машини, електроінструменти, різні пристосування для кухарів, барменів);

·         пошук шляхів підвищення конурентноспроможності випускників ліцею у сучасних умовах;

·         використання сучасних підходів до формування професійних компетенцій учнів;

·         підвищення  професійної майстерності педагогів щодо здійснення процесу соціалізації особистості;

·         втілення  соціалізуючої  спрямованості педагогічних інновацій;

· організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної методичної проблеми

Відповідно до Перспективного плану реалізації  науково-методичної проблеми  ліцею та на виконання Плану роботи ліцею на 2018-2019н.р., з метою узагальнення  та систематизації досвіду роботи педагогічного  колективу ліцею з впровадження у практику роботи сучасних виробничих технологій, досягнень педагогічної науки, передового досвіду, створення належних умови для професійного зростання педагогів та підведення підсумків роботи над методичною проблемою ліцею була проведена науково-методична конференція «Фахове зростання педагогів та формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника і соціально зрілої особистості у сучасному освітньому просторі».

До конференції  організовувалася «Ярмарка педагогічних знахідок», анотований каталог представлених матеріалів розміщувався на сайті ліцею.

Відбулася презентація творчих звітів методичних комісій про наслідки роботи над методичною проблемою.

Зроблено опис досвіду роботи  ліцею над єдиною методичною проблемою,  оформленого  у вигляді методичного збірника, вироблені методичні  рекомендації.

Затверджена резолюція конференції.

На основі аналізу анкетування педпрацівників  визначена наступна методична проблема ліцею «Реалізація компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу засобами інноваційних технологій» на період 2019 – 2024р.р.

На належний рівень поставлена самоосвіта  педагогічних працівників. Вона набула індивідуально-особистісних орієнтирів. Педагоги самостійно обирають тему педагогічного до­слідження, керуючись прагненням подолати невирішені проблеми або вдосконалити сильні сторо­ни викладання. Самоосвіта стала дієвим інструментом підвищення компетентності педагогічних працівників.

Серед форм роботи, що сприяли успішній реалізації методичної теми  виділялася школа педагогічної майстерності викладача Литвинюк Т.Я.  «Роль пошуково-дослідницької роботи  учнів у формуванні соціально зрілої особистості», майстер-клас викладача спецпредметів  Кратюк Т.В. «Формування професійних  компетентностей   кваліфікованого робітника».

Відбувалася популяризація кращого досвіду роботи над методичною проблемою через бюлетень МК (двічі на рік), інформація розміщувалася на сайті ліцею.

Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, професійний ріст, методичну майстерність педагогічних працівників, впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в навчально – виховний процес.

Протягом ІІ півріччя методичні  комісії працювала згідно плану.

Кожного місяця проводились засідання, на яких вивчались положення нормативних документів, розглядали, обговорювали та розробляли робочі навчальні програми на модульно – компетентнісній основі з професії офіціант, штукатур, лицювальник-плиточник (МК ПП ресторанного господарства та МК ПП будівельних професій), заслуховувались доповіді та звіти про роботу над індивідуальною проблемною темою, обговорювались результати взаємовідвідування уроків, заслуховувались і обговорювались методичні розробки уроків та заходів,  розглядались варіанти комплексних контрольних завдань для проведення проміжної та кваліфікаційної атестацій, особлива увага акцентувалась на підготовку учнів до здачі ДПА та ЗНО, проходила апробація виступів та доповідей.

Значно урізноманітнилися форми проведення  засідань.

МК ПП ресторанного господарства та легкої промисловості:

- методичні орієнтири «Творча робота як фактор розвитку професійних компетенцій учнів»;

- творча лабораторія «Інноваційна робота – професійне вдосконалення

педагога»;

- семінар – практикум «Регіональний компонент  - фактор врахування

потреб роботодавця»;

- методичний калейдоскоп «Шляхи удосконалення технології співпраці

педагога та учня  на уроках та в позаурочній діяльності».

МК ПП будівельних професій:

-          аукціон «Педагогічні знахідки з проблеми співпраці педагога та учня»;

-          обмін досвідом «Робота з обдарованими учнями»;

-          педагогічна кухня «Методика індивідуальної роботи з учнями».

Членами МК підготовлені пакети ККЗ з професійно-теоретичної  підготовки згідно нових ДСПТО на модульно-компетентнісній основі з професії  штукатур, лицювальник-плиточник.

МК викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу:

-          круглий стіл «КМЗ предмету – основа сучасного уроку»;

-          методичний тренінг «Сучасний урок – основа ефективної якісної освіти».

МК викладачів дисциплін природничо-математичного циклу:

-   педагогічна вітальня «Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу - спрямованість на результат»;

-          методична майстерня «Робота з учнями по створенню інформаційно-дослідницького проекту»;

-          семінар-тренінг «Профілактика та подолання синдрому професійного вигоряння».

МК класних керівників та вихователів:

круглий стіл «Формування колективу групи . Я роблю це так!» (аналіз анкетування учнів, класних керівників);

асамблея з проблем становлення особистості;

форум методичних рекомендацій «Шляхи створення сприятливого психологічного клімату в колективі»;

практичний семінар  «Формування здорового пособу життя».

Відбулися предметно-методичні Тижні дисциплін природничо-математичного циклу,  суспільно-гуманітарних дисциплін та Тиждень класного керівника і вихователя.

За звітний період проведено 5 відкритих уроків, 10 позаурочних заходів, 6 відкритих виховних годин.

Курсову передпідготовку, згідно графіка, пройшла викладачі Доротюк Т.Р., Горун В.П., Зданевич О.Г., Клекоцюк Т.П. (хімія, технології), вихователь Рядинських М.К…, психолог Пархонюк І.А.

За результатми атестації – 2 педпрацівникам  присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої   категорії», 2 майстрам в\н присвоєне  педагогічне звання « Майстер в/н II категорії», 1 майстер в/н підтвердив відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «Майстер в/н II категорії».

На базі нашого ліцею проходила обласна секція практичних психологів та соціальних педагогів, тема якої «Впровадження інноваційної технології «медіація», як методу конструктивного вирішення конфліктних ситуацій в освітньому закладі».

Педагоги ліцею взяли участь в обласній Інтернет –конференції, на яку подали матеріали:

-          Шляхи формування соціально зрілої особистості на уроках історії (Шайдуліна С.М.) – нагороджена грамотою НМЦ ПТО у Волинській області за змістовні творчі напрацювання та активну участь в обласній інтернет-конференції «Інновації у професійній освіті: методичні аспекти упровадження»;

-          Формування  життєвих компетентностей на уроках української словесності (Литвинюк Т.Я.);

-          Професійна компетентність викладача – запорука крмпетентнісного підходу у професійній підготовці учнів (Грищук В.С.);

-          Формування компетентностей майбутнього робітника ресторанного сервісу (Кратюк Т.В.) – опублікований у інформаційно-методичному збірнику «Професійна освіта Волині» (спецвипуск).

Готова до публікації методична розробка  уроку-квесту «Призма. Властивості призми» викладача математики Скороход О.М.

Майстром в/н Світящук Т.П. створений збірник тестів для тематичного оцінювання з професії кухар ІІІ –ІV розряду (електронна версія тестування в програмі My Test Student).

На вимогу НМЦ ПТО викладач  Шайдуліна С.М. підготувала різнорівневі завдання (на 2 варіанти) для діагностичної контрольної роботи з історії України .

На обласну виставку  дидактичних і методичних  матеріалів “Творчі знахідки  педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»  було подано 4 роботи, що є недостатньо.

Майстри виробничого навчання брали участь у ярмарці – продажі до Дня профтехосвіти, де презентували вироби власного виробництва.

Брали участь у ярмарці професій, де проводили майстер-клас з професії  маляр, столяр, лицювальник-плиточник, демонстрували  майстер – клас «Приготування 3Д - желе».

В обласному конкурсі професійної майстерності серед кухарів та офіціантів зайняли, відповідно, ІІ і ІІІ місце.

Кратюк Т.В., Світящук Т.П.  переймали досвід у колег в Естонії  в рамках проекту «Надання досвіду Естонії для підтримки реформи професійної освіти в Україні. Волинська область».

Разом з тим  є ще над чим працювати.

Недостатня робота з видання навчальних, методичних посібників, методичних рекомендацій, власних програмних педагогічних засобів.

Не зрушилося з місця питання  розробки  авторських навчальних програм,  власних веб-сайтів.

Не впроваджуються у практику роботи такі сучасні технології як хмарні технології.

Недостатня робота з пропаганди власного педагогічного досвіду, зокрема – мала кількість робіт представлена на обласній виставці  дидактичних і методичних  матеріалів “Творчі знахідки  педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти» .

Виходячи з вищезгаданого,

Наказую

1.        Вважати стан методичної роботи в ліцеї за звітний період задовільним.

2.        Оголосити подяку головам  МК - Карпухіній Н.В., Скороход О.М., Литвинюк Т.Я., Голян О.І., Кратюк Т.В за системний характер роботи.

3.        Заохочувати педпрацівників  до  створення власних програмних педагогічних засобів, веб-сайтів, авторських навчальних програм, участі в  обласній виставці  дидактичних і методичних  матеріалів “Творчі знахідки  педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти», публікації у фахових видання, методичному Інтернет-порталі тощо.

4.        Впроваджувати в практику роботи хмарні технології.

Дирекція ліцею                       постійно

 

 

Останнє оновлення на Середа, 24 липня 2019 11:41
 

Вхід користувачівЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ditypolice@mvs.gov.uaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профорієнтаційний термінал Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області

Офіційний сайт Шацького благочиння Володимир-Волинської єпархії

Paradise Hosting Ukraine

Система Orphus
.