forex trading logo

Пошук

Педагогічні читання «Урок як крок до формування компетентностей учнів» PDF Друк
Написав Administrator   
Середа, 16 січня 2013 00:00

В Любомльському ліцеї 11 січня 2013р. пройшли педагогічні читання «Урок як крок до формування компетентностей учнів».

Методист ліцею Грищук В.С. підготувала презентацію(Див. презентацію) і запрошувала до захисту презентацій педагогічних працівників з питань педчитань.

Слайд 1. Урок як крок до формування компетентностей учнів

Шановні колеги! Усі ми розуміємо, що XXI століття ставить нові вимоги перед усім суспільством, перед освітою, перед ПП. Як іти в ногу з часом, як у погоні за новим не розгубити вже накопичений позитивний досвід — усі ці питання хвилюють педагогів. Об'єктивною необхідністю стає узагальнення найкращих педагогічних ідей й застосування того, що відповідає потребам сьогодення..

МК були запропоновані оригінальні педагогічні знахідки, професійні секрети і запропоновано апробовувати їх на власному досвіді. Результатами цієї роботи прошу поділитися, щоб ці читання допомогли зробити кожен урок кроком до формування коипетентностей.

Слайд 2. В ході педчитань розглядаються питання:

- Мотивація – необхідна умова формування компетентності учнів – Хмелюк Н.В.

- Актуалізація опорних знань – налаштування для отримання нових знань, вмінь та навичок – Світящук Т.П.

- Вивчення основних понять. Пояснення нової теми - Литвинюк Т.Я.

- Робота з підручником- Козир О.О.

- Різні методи навчання - Мохнюк О.П., Оліфірович О.А, Скороход О.М., Клекоцюк Т.П.

На початку Ви дізнаєтесь про методичні прийоми, які допоможуть замотивувати учнів, викликати інтерес до уроку. Далі розмова піде про основну частину уроку (як працювати з інформацією, як раціонально організувати вивчення нових понять, формувати вміння та навички, як працювати з підручником, в групах тощо). І на завершення розглянемо прийоми для узагальнення та систематизації знань, прийоми закінчення уроку (рефлексія).

Сподіваюсь, що ці читання поповнять вашу скарбничку педагогічних ідей.

У світовій педагогічній практиці існує безліч рецептів компетентнісного навчання. Але всі вони так чи інакше стосуються постулатів, які нам добре знайомі в тому або іншому вигляді. Гордон Драйден із цього приводу сказав: «Ідея — це нова комбінація старих елементів. Немає нових елементів, є тільки нові комбінації».

Уважно прослухайте те, що запропонують вам ваші колеги.. І ви зрозумієте, що в представлених ме-тодиках немає чогось абсолютно нового, а новизна — в інтеграції добре знайомих елементів педагогічних методик і прийомів, що в цілому формують цікавий, ефективний підхід.

Слайд 3. Мотивація – необхідна умова формування компетентності учнів

...Не можна зовні в процесі виховання формувати мотиви, на що сподіваються багато педагогів. Мотив — складне психічне утворення, яке повинен побудувати сам учень. Є. П. Ільїн, російський педагог

Слово Хмелюк Н.В.(Див. презентацію)

Слайд 4. Актуалізація опорних знань – налаштування для отримання нових знань, вмінь та навичок

Коли вчителі перестануть учити, учні нарешті зможуть учитися Ларошфуко, французький письменник

Повторити раніше вивчене, постаратися знайти цікаві підходи до мотивації нової теми — усе це дуже важливо, і сподіваємося, ніхто цю тезу не буде заперечувати. Але все-таки основна причина того, чому ми регулярно приходимо в ліцей (одержуємо зарплату, готує-мося до уроків, учимося один у одного, читаємо і міркуємо, переймаємо передовий досвід, освоюємо нові технології, сперечаємося, радіємо, іноді засмучуємося — це дати нові знання, навчити чого-небудь, і краще, якщо це розумне, добре, вічне. І що стосується на жаль, далекої від реальності педагогічної теорії, то перше, що дійсно треба поважати в ній по-справжньому, так це поняття «структура уроку». Воно передбачає логічну послідовність усіх етапів уроку, їх змістовний і функціональний зв'язок. Тобто кожен етап зі своїми цілями, змістом, методами і формами організації діяльності вчителя й учня виконує конкретну функцію і дає конкретний результат. Оскільки кожен етап уроку пов'язаний з іншими, то від конкретного результату етапу залежить результат уроку в цілому. Викладання як процес передбачає вибір найбільш вдалої (з огляду на мету і задачу) структури уроку, тобто послідовності опитування, вивчення нового, закріплення, узагальнення, підсумок уроку (рефлексія), домашнє завдання. Як показує практика, левову частку навчального процесу займають уроки, в яких обов'язково присутній етап вивчення нового матеріалу.

Слово Світящук Т.П.(Див. презентацію)

Слайд 5. Вивчення нового або розмова про основне

Чи можна примусити коня пити?

Не перестаєш дивуватися народній мудрості (нехай і англійській), це про коня і водопій. Як не тільки привести учня в клас, а й заохотити його до активної роботи? Як навчити нового, не змушуючи «пити насильно», а викликати «спрагу», в ідеальному варіанті, до знань?

Як стверджує рос. педагог Наумов необхідно «...перебудувати навчально-виховний процес так, щоб у ньому багато часу займало не пасивне сприйняття навчальної інформації в умовах "словесної сидячої педагогіки", а активна, самостійна, у тому числі науково-пошукова, діяльність учнів».

Слайд 6. Різні методи навчання

Поганий учитель подає істину, хороший — учить її знаходити. А.Дістервег, німецький педагог

Слайд 7. Піраміда сприйняття різних методів навчання

Як не намагаєшся, як чудово й артистично не розповідаєш нову тему; а в пам'яті учня залишається лише 20 % від почутого. Просто образливо! Тому виходить, що найефективніші методичні прийоми уроку — ті, які спонукають до самостійної діяльності.

Ніхто не відміняє та ніхто не зменшує переваг розповіді або лекції, іноді це просто необхідно, але вони також повинні супроводжуватись активними діями учня. З моєї точки зору, ідеальний урок — це той, на якому вчитель нічого не робить. Не поспішайте звинувачувати його в лінощах або некомпетентності. Зовні це дійсно виглядає майже як «нічого нероблення». А насправді такому уроку передує величезна підготовча робота. Чим ретельніше був розроблений урок, чим більша підготовча робота була виконана, тим легше і приємніше проходить саме сорокап'яти-хвилинне дійство.

Причому працювати не обов'язково в ніч перед уроком (вигадуючи нові технології, які вже вигадані й упроваджені ким-небудь), дещо цілком можна зробити і на канікулах. Піс-ля цього ви самі собі сорок разів скажете «спасибі» й будете дуже задоволені своєю працьовитістю.

Слайд 8. Вивчення основних понять. Пояснення нової теми

Слово Литвинюк Т.Я.(Див. презентацію)

Слайд 9. Методичні прийоми роботи з текстом підручника

Слово Козир О.О.(Див. презентацію)

Слайд 10.РІЗНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Сучасні дослідження в галузі осві-ти доводять, що традиційне навчан-ня з найпоширенішими лекційними та запитальними методами не підхо-дять більшості учнів. Учні по-різному сприймають, обробляють, відтво-рюють, класифікують та застосову-ють знання. Одні відчувають глибоко, а інші осмислюють. Чутливі отримують інформацію через органи чуття, а ті, хто осмислюють, підходять до всього логічним шляхом. Одні спочатку ви-вчають ситуацію, а потім самі пробу-ють з'ясувати суть проблеми, а інші відразу, довго не замислюючись, по-чинають щось робити, бо хочуть від-разу випробувати на собі, засвоїти нові знання. Кожен спосіб сприйнят-тя знань та інформації має свої перева-ги та недоліки. Тому навчання має бути пристосоване до індивідуальних по-треб різних учнів. Це вимагає від учи-теля різноманітних підходів у навчанні. Від уроків, де в центрі уваги знаходиться вчитель, слід переходити до уроків, де учні самі доходять висновків з допо-могою вчителя –

Суди про людину більше за її питаннями, ніж за її відповідями. Вольтер, французький філософ

Слово Мохнюк О.П.(Див. презентацію)

Слайд 10 Робота в групах

Зібрати стадо з баранів легко, важко зібрати стадо з кішок. Сергій Капіца, фізик

Головна теза осно-ви сприйняття різних методів навчан-ня —«Вчи інших!». Із цього приводу професор непроана-томії, відомий дослідник мозку з Калі-форнійського наукового центру Маріан Даймонд ще в 1990 році рекомендувала: «Я прагну представити концепцію, за якою кожен може бути вчителем. Ко-жен повинен бути точним, як учитель, коли йдеться про факти, і водночас творчим, щоб у майбутньому спрямо-вувати ідеї в нове русло. Коли ми довід-уємося про щось нове, варто озирнути-ся довкола, аби знайти іншу персону, щоб поділитися з нею інформацією. За-вдяки цьому "асоціативна кора" нашо-го мозку створює нові ідеї». Чи існує зв'язок між «навчанням ін-ших» і груповою роботою?

Існує! Адже суттю групової роботи і є «навчання інших». Ми обов'язково повернемося ще до цієї тези, але за-раз спробуємо розібратися, як з воле-любних, неслухняних, але розумних «кішок» створити команду, яка йтиме в одному напрямі. Чому групова робота важлива не тільки в значенні Піраміди, але й окремо для кожної «кішки»?

Коли учень наодинці з яким-небудь зав-данням, воно може виявитися йому і не під силу. А коли він у компанії, коли відчуває інтерес, дихання, потік думок партнерів, які допомагають йому впев-нено дертися вгору, не боячись скрути-ти шию або бути висміяним, тоді будь-яке завдання виявляється не таким уже й страшним і неприступним. Невпевне-ність відступає! А цікавість, що підігріва-ється сусідами, служить відмінним пали-вом для подорожі за розумінням —подо-рожі, в якій учень знаходить себе.

Слово….Оліфірович О.А.(Див. презентацію)

Слайд 11. Узагальнення і систематизація знань

Практично в усіх типах уроку присут-ній такий елемент як узагальнення та систематизація знань. Методичні при-йоми, які застосовуються на цьому ета-пі уроку, дуже різноманітні: це може бути і робота з текстом підручника, з додатковою літературою, але головне, щоб вони відповідали вашому темпе-раменту, рівню підготовки, врахову-вали особливості групи, з якою працюєте. На цьому етапі уроку мож-на широко використовувати й описа-ні вище прийоми (методичні прийоми для актуалізації опорних знань), оскільки вони практично не потребу-ють особливої трансформації. Але які ще нові методи ми почуємо сьогодні – випробувані або ще ні

Слово…Скороход О.М. (Див. презентацію)

Сдайд 12. Закінчення уроку

РЕФЛЕКСІЯ

У педагогічному енциклопедичному словнику рефлексія (від пізнолат. Reflexio — звертання назад) трактуєть-ся як: 1) міркування, самоспостере-ження; 2) у філософії — форма теоре-тичної діяльності людини, яка спря-мована на осмислення власних дій .

Про-те, дуже багато людей спочатку роб-лять учинки, а потім намагаються їх виправдати. Навчання рефлексії надзвичайно важливе для розумового виховання людини. Рефлексія в навчанні — миследіяльний процес усвідомлення учнем своєї діяльності на уроці.

Слово Клекоцюк Т.П.

- Дякую за співпрацю, за гарні презентації питань педчитань. Надіюсь, що підняті проблеми компетентнісного навчання поповнять вашу педагогічну скарбничку.

Останнє оновлення на П'ятниця, 18 січня 2013 15:35
 

Вхід користувачівЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ditypolice@mvs.gov.uaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профорієнтаційний термінал Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області

Офіційний сайт Шацького благочиння Володимир-Волинської єпархії

Paradise Hosting Ukraine

Система Orphus
.